[HOT] NADCHODZĄ GRUPY, KLANY! Rozkodowane pliki zdradzają nowe funkcje!


O kurde!!!


Rozkodowano pliki, które ujawniają nadejście grup, albo jakichś klanów. Póki co wiemy na pewno, że będzie można robić grupy, te funkcje to zapewne przedsionek do systemu klanów!

  • Tworzenie grup i czatów,
  • W grupach będzie można przypisywać różne role użytkownikom. Póki co mamy chyba zdefiniowane:
   • Leader
   • Member
   • Moderator
   • Owner
  • Będzie można ustawiać powiadomienia,
  • Będzie można zapraszać innych poprzez specjalny link,
  • Pojawią się nowe awatary,
  • Blizzard będzie chyba miał też swoje, jakieś odgórne grupy do których będzie można dołączyć.

Ikony grup

Jest znacznie więcej, my wybraliśmy te od Overwatch.

Awatary

Funkcje grup

Rozkodowane linijki, które zdradzają nam funkcjonalności.

   • group.groups – Groups
   • group.channels – Channels
   • group.create – Create group
   • group.close – Close
   • group.enterName – Enter Name
   • group.save – Save
   • group.cancel – Cancel
   • group.avatar – Avatar
   • group.members – Members
   • group.roles – Roles
   • group.inviteLinks – Invite Links
   • group.chats – Chats
   • group.privacySettings – Privacy Settings
   • group.notificationSettings – Notification Settings
   • group.roles.leader – Leader
   • group.roles.member – Member
   • group.roles.moderator – Moderator
   • group.roles.owner – Owner
   • group.permissions.allMembers – All Members
   • group.permissions.leadersAndModerators – Leaders and Moderators
   • group.time.relative.recent – a few seconds
   • group.time.relative.seconds – {0} second | {0} seconds
   • group.time.relative.minutes – {0} minute | {0} minutes
   • group.time.relative.hours – {0} hour | {0} hours
   • group.time.relative.days – {0} day | {0} days
   • group.time.relative.weeks – {0} week | {0} weeks
   • group.time.relative.months – {0} month | {0} months
   • group.time.futuretense – in {0}
   • group.time.pasttense – {0} ago
   • group.time.today – Today at {0}
   • group.time.yesterday – Yesterday at {0}
   • group.time.earlier – {0} {1}
   • group.nyi – This feature is coming soon.
   • group.error.default – Whoops! Looks like something broke. Give it another shot <{0}>.
   • group.error.length – Minimum length required
   • group.error.groupName.length – Group name must be {0}-{1} characters
   • group.error.channelName.length – .
   • group.error.specialChars – Can’t contain special characters
   • group.error.profanity – Can’t contain profanity
   • group.error.groupName.required – A group name is required
   • group.error.channelName.default – Sorry, there was an error with your channel name.
   • group.error.channelName.required – A channel name is required
   • group.error.channel.delete.minimum – This is the only channel in this group, so it can’t be deleted.
   • group.channel.create.header – Create Channel
   • group.channel.edit.header – Channel Name – {0}
   • group.channel.edit.name.label – Channel Name (required)
   • group.channel.edit.name.placeholder – Enter a name for your channel.
   • group.channel.edit.description.label – Channel Description (optional)
   • group.channel.edit.description.placeholder – Enter a description of what your channel is about.
   • group.channel.edit.permission.label – Who can see this channel?
   • group.channel.edit.confirmButton – Create Channel
   • group.channel.edit.requirePtt – Require Push to Talk in Voice Chat
   • group.channel.edit.deleteChannel – Delete Channel
   • group.channel.delete.header – Delete Channel
   • group.channel.delete.prompt – Are you sure you want to delete {0}? This can’t be undone.
   • group.channel.delete.confirmButton – Delete Channel
   • group.channel.dropdown.invite – Invite to Channel
   • group.channel.dropdown.settings – Channel Settings
   • group.group.groupPanel.membersOnline – {0} of {1} online
   • group.group.groupPanel.editMotd – Click here to add a Message of the Day
   • group.chat.typing.1 – {0} is typing
   • group.chat.typing.2 – {0} and {1} are typing
   • group.chat.typing.3 – {0}, {1], and 1 other are typing
   • group.chat.typing.many – {0}, {1}, and {2} others are typing
   • group.chat.newMessages – New messages
   • group.chat.returnToRecent – New message
   • group.chat.missedMessages – Unread messages
   • group.group.editMotd.header – Message of the Day
   • group.group.editMotd.lastUpdated – Last updated by {0} on {1}
   • group.group.editMotd.placeholder – Daily message for everyone in the group to see.
   • group.channel.chat.message.placeholder – Type here, hit enter to send.
   • group.group.create.header – Create Group
   • group.group.create.join.header – Join Group
   • group.group.create.name.label – Group Name (required)
   • group.group.create.name.placeholder – Enter a name for your group.
   • group.group.create.description.label – Group Description (required)
   • group.group.create.description.placeholder – Enter a description of what your group is about.
   • group.group.create.confirmButton – Create Group
   • group.group.join.description – Enter a group’s invitation link or group code to join it.
   • group.group.join.confirmButton – Join Group
   • group.group.join.placeholder – Example: GN12345
   • group.group.dropdown.invite – Invite to Group
   • group.group.dropdown.settings – Group Settings
   • group.group.dropdown.profile – Group Profile
   • group.group.dropdown.leaveGroup – Leave Group
   • group.group.settings.profile.header – Profile
   • group.group.settings.profile.editAvatar – Edit
   • group.group.settings.profile.name – Name
   • group.group.settings.profile.description – Description
   • group.group.settings.profile.save – Save Changes
   • group.group.settings.profile.undo – Undo Changes
   • group.group.settings.members.all – All ({0})
   • group.group.settings.members.pending – Pending ({0})
   • group.group.settings.members.name – Name
   • group.group.settings.members.role – Role
   • group.group.settings.members.cancelInvite – Cancel Invite
   • group.group.settings.deleteGroup – Delete Group
   • group.group.delete.header – Delete Group
   • group.group.delete.prompt – Are you sure you awant to delete {0}? This can’t be undone.
   • group.group.delete.deleteCaption – Type DELETE below to confirm.
   • group.group.delete.deleteConfirm – DELETE
   • group.group.delete.confirmButton – Delete Group
   • group.group.leave.header – Leave Group
   • group.group.leave.memberPrompt – Are you sure you want to leave {0}?
   • group.group.leave.confirmButton – Leave
   • group.group.leave.oneMember.header – Leave and Delete Group?
   • group.group.leave.oneMember.prompt – Leaving the group will also delete it. Are you sure you want to delete the group? Once the group is deleted it can’t be undone.
   • group.group.leave.oneMember.confirmButton – Leave and Delete
   • group.group.leave.owner.prompt – Woah, looks like you’re the group owner. You need to transfer ownership before leaving.
   • group.group.leave.owner.confirmButton – Transfer Ownership
   • group.group.leave.owner.transferOwnership.header – Transfer Ownership
   • group.group.leave.owner.transferOwnership.groupMembers – Group Members
   • group.group.leave.owner.transferOwnership.confirmButton – Assign Owner
   • group.filterableList.findGroup – Find a group
   • group.filterableList.findFriend – Find a friend to invite
   • group.group.invite.target – Invite to {0}
   • group.invite.1 – Send 1 Invite
   • group.invite.many – Send {0} Invites
   • group.group.invite.member.in.group – Already a member
   • group.group.createInvite.inviteLink – Create Invite Link
   • group.invite.expires.minutes – {0} Minutes
   • group.invite.expires.hour – {0} Hours
   • group.invite.expires.hour.1 – 1 Hour
   • group.invite.expires.day – {0} Days
   • group.invite.expires.day.1 – 1 Day
   • group.invite.expires.never – Never
   • group.invite.uses – {0} Uses
   • group.invite.uses.1 – 1 Use
   • group.invite.uses.unlimited – Unlimited
   • group.invite.main.group.name – Invite to {0}
   • group.invite.main.link.description – Send this link to others to invite them to your group:
   • group.invite.main.link.copy – Copy
   • group.invite.main.link.copied – Copied
   • group.invite.main.expires – Expires:
   • group.invite.main.uses – Remaining Uses:
   • group.invite.options.expander – Link Options
   • group.invite.options.expires – Expires After:
   • group.invite.options.uses – Number of Uses:
   • group.invite.options.create.link – Generate New Link
   • group.invite.options.create.link.short – Generate New
   • group.invite.options.manageLinks – Manage Links
   • group.invite.options.revoke – Revoke
   • group.group.createInvite.browse – Browse
   • group.group.invite.members.1 – 1 member
   • group.group.invite.members.many – {0} members
   • group.group.invite.inviterCaption – {0} Invited you to join
   • group.group.invite.leadBy – Lead By:
   • group.group.invite.acceptButton – Accept
   • group.group.invite.declineButton – Decline
   • group.group.inviteUser.header – Invite to Group
   • group.group.inviteUser.confirmButton – Send Invite
   • group.whisper.create.header – New Chat
   • group.whisper.create.confirmButton – Create
   • group.whisper.dropdown.viewProfile – View Profile
   • group.whisper.dropdown.addFriend – Add Friend
   • group.whisper.dropdown.viewFriends – View Friends
   • group.whisper.dropdown.inviteToGroup – Invite to Group
   • group.whisper.dropdown.report – Report
   • group.whisper.dropdown.closeChat – Close Chat
   • group.welcome.blizzGroups – Blizzard Groups
   • group.welcome.groups.item1 – Groups are the social hub for you and your friends across Blizzard.
   • group.welcome.groups.item2 – Use groups to coordinate play time, discuss strats, or just hang out and chat.
   • group.welcome.groups.item3 – They’re also a great way to expand your circle of Blizzard friends.
   • group.welcome.groups.button – Create a Group
   • group.welcome.chats – Chats
   • group.welcome.chats.item1 – Chats are private conversations between you and a friend.
   • group.welcome.chats.item2 – Chat whispers reach across Blizzard games and apps, even if your friend is offline.
   • group.welcome.chats.button – Start a Chat
   • group.warning.appearOffline – You are currently appearing offline.
   • group.warning.goOnline – Go online
   • group.context.startChat – Start Chat
   • group.context.sendFriendRequest – Send Friend Request
   • group.context.transferGroupOwnership – Transfer Group Ownership
   • group.context.removeFromVoice – Remove from Voice
   • group.context.block – Block
   • group.context.unblock – Unblock
   • group.context.removeFromGroup – Remove from Group
   • group.context.banFromGroup – Ban from Group
   • group.context.clearAllNotifications – Clear All Notifications
   • group.context.joinVoice – Join Voice Chat
   • group.context.leaveVoice – Leave Voice Chat
   • group.context.showMembersInVoice – Show Members in Voice Chat
   • group.context.hideMembersInVoice – Hide Members in Voice Chat
   • group.context.channelSettings – Edit Channel Settings

Na pierwszy rzut oka ma to być chyba konkurencja dla Discorda, chociaż kto wie jak to się skończy.

Jaracie się?


Cześć!

Zapomniałeś hasła?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Zamknij
z

Ładowanie...