Dołącz do naszej grupy!
Wydarzenie Zimowa Kraina Czarów!
Strona główna » Newsy » News » [HOT] NADCHODZĄ GRUPY, KLANY! Rozkodowane pliki zdradzają nowe funkcje!
News

[HOT] NADCHODZĄ GRUPY, KLANY! Rozkodowane pliki zdradzają nowe funkcje!

O kurde!!!


Rozkodowano pliki, które ujawniają nadejście grup, albo jakichś klanów. Póki co wiemy na pewno, że będzie można robić grupy, te funkcje to zapewne przedsionek do systemu klanów!

  • Tworzenie grup i czatów,
  • W grupach będzie można przypisywać różne role użytkownikom. Póki co mamy chyba zdefiniowane:
   • Leader
   • Member
   • Moderator
   • Owner
  • Będzie można ustawiać powiadomienia,
  • Będzie można zapraszać innych poprzez specjalny link,
  • Pojawią się nowe awatary,
  • Blizzard będzie chyba miał też swoje, jakieś odgórne grupy do których będzie można dołączyć.

Ikony grup

Jest znacznie więcej, my wybraliśmy te od Overwatch.

Awatary

Funkcje grup

Rozkodowane linijki, które zdradzają nam funkcjonalności.

   • group.groups – Groups
   • group.channels – Channels
   • group.create – Create group
   • group.close – Close
   • group.enterName – Enter Name
   • group.save – Save
   • group.cancel – Cancel
   • group.avatar – Avatar
   • group.members – Members
   • group.roles – Roles
   • group.inviteLinks – Invite Links
   • group.chats – Chats
   • group.privacySettings – Privacy Settings
   • group.notificationSettings – Notification Settings
   • group.roles.leader – Leader
   • group.roles.member – Member
   • group.roles.moderator – Moderator
   • group.roles.owner – Owner
   • group.permissions.allMembers – All Members
   • group.permissions.leadersAndModerators – Leaders and Moderators
   • group.time.relative.recent – a few seconds
   • group.time.relative.seconds – {0} second | {0} seconds
   • group.time.relative.minutes – {0} minute | {0} minutes
   • group.time.relative.hours – {0} hour | {0} hours
   • group.time.relative.days – {0} day | {0} days
   • group.time.relative.weeks – {0} week | {0} weeks
   • group.time.relative.months – {0} month | {0} months
   • group.time.futuretense – in {0}
   • group.time.pasttense – {0} ago
   • group.time.today – Today at {0}
   • group.time.yesterday – Yesterday at {0}
   • group.time.earlier – {0} {1}
   • group.nyi – This feature is coming soon.
   • group.error.default – Whoops! Looks like something broke. Give it another shot <{0}>.
   • group.error.length – Minimum length required
   • group.error.groupName.length – Group name must be {0}-{1} characters
   • group.error.channelName.length – .
   • group.error.specialChars – Can’t contain special characters
   • group.error.profanity – Can’t contain profanity
   • group.error.groupName.required – A group name is required
   • group.error.channelName.default – Sorry, there was an error with your channel name.
   • group.error.channelName.required – A channel name is required
   • group.error.channel.delete.minimum – This is the only channel in this group, so it can’t be deleted.
   • group.channel.create.header – Create Channel
   • group.channel.edit.header – Channel Name – {0}
   • group.channel.edit.name.label – Channel Name (required)
   • group.channel.edit.name.placeholder – Enter a name for your channel.
   • group.channel.edit.description.label – Channel Description (optional)
   • group.channel.edit.description.placeholder – Enter a description of what your channel is about.
   • group.channel.edit.permission.label – Who can see this channel?
   • group.channel.edit.confirmButton – Create Channel
   • group.channel.edit.requirePtt – Require Push to Talk in Voice Chat
   • group.channel.edit.deleteChannel – Delete Channel
   • group.channel.delete.header – Delete Channel
   • group.channel.delete.prompt – Are you sure you want to delete {0}? This can’t be undone.
   • group.channel.delete.confirmButton – Delete Channel
   • group.channel.dropdown.invite – Invite to Channel
   • group.channel.dropdown.settings – Channel Settings
   • group.group.groupPanel.membersOnline – {0} of {1} online
   • group.group.groupPanel.editMotd – Click here to add a Message of the Day
   • group.chat.typing.1 – {0} is typing
   • group.chat.typing.2 – {0} and {1} are typing
   • group.chat.typing.3 – {0}, {1], and 1 other are typing
   • group.chat.typing.many – {0}, {1}, and {2} others are typing
   • group.chat.newMessages – New messages
   • group.chat.returnToRecent – New message
   • group.chat.missedMessages – Unread messages
   • group.group.editMotd.header – Message of the Day
   • group.group.editMotd.lastUpdated – Last updated by {0} on {1}
   • group.group.editMotd.placeholder – Daily message for everyone in the group to see.
   • group.channel.chat.message.placeholder – Type here, hit enter to send.
   • group.group.create.header – Create Group
   • group.group.create.join.header – Join Group
   • group.group.create.name.label – Group Name (required)
   • group.group.create.name.placeholder – Enter a name for your group.
   • group.group.create.description.label – Group Description (required)
   • group.group.create.description.placeholder – Enter a description of what your group is about.
   • group.group.create.confirmButton – Create Group
   • group.group.join.description – Enter a group’s invitation link or group code to join it.
   • group.group.join.confirmButton – Join Group
   • group.group.join.placeholder – Example: GN12345
   • group.group.dropdown.invite – Invite to Group
   • group.group.dropdown.settings – Group Settings
   • group.group.dropdown.profile – Group Profile
   • group.group.dropdown.leaveGroup – Leave Group
   • group.group.settings.profile.header – Profile
   • group.group.settings.profile.editAvatar – Edit
   • group.group.settings.profile.name – Name
   • group.group.settings.profile.description – Description
   • group.group.settings.profile.save – Save Changes
   • group.group.settings.profile.undo – Undo Changes
   • group.group.settings.members.all – All ({0})
   • group.group.settings.members.pending – Pending ({0})
   • group.group.settings.members.name – Name
   • group.group.settings.members.role – Role
   • group.group.settings.members.cancelInvite – Cancel Invite
   • group.group.settings.deleteGroup – Delete Group
   • group.group.delete.header – Delete Group
   • group.group.delete.prompt – Are you sure you awant to delete {0}? This can’t be undone.
   • group.group.delete.deleteCaption – Type DELETE below to confirm.
   • group.group.delete.deleteConfirm – DELETE
   • group.group.delete.confirmButton – Delete Group
   • group.group.leave.header – Leave Group
   • group.group.leave.memberPrompt – Are you sure you want to leave {0}?
   • group.group.leave.confirmButton – Leave
   • group.group.leave.oneMember.header – Leave and Delete Group?
   • group.group.leave.oneMember.prompt – Leaving the group will also delete it. Are you sure you want to delete the group? Once the group is deleted it can’t be undone.
   • group.group.leave.oneMember.confirmButton – Leave and Delete
   • group.group.leave.owner.prompt – Woah, looks like you’re the group owner. You need to transfer ownership before leaving.
   • group.group.leave.owner.confirmButton – Transfer Ownership
   • group.group.leave.owner.transferOwnership.header – Transfer Ownership
   • group.group.leave.owner.transferOwnership.groupMembers – Group Members
   • group.group.leave.owner.transferOwnership.confirmButton – Assign Owner
   • group.filterableList.findGroup – Find a group
   • group.filterableList.findFriend – Find a friend to invite
   • group.group.invite.target – Invite to {0}
   • group.invite.1 – Send 1 Invite
   • group.invite.many – Send {0} Invites
   • group.group.invite.member.in.group – Already a member
   • group.group.createInvite.inviteLink – Create Invite Link
   • group.invite.expires.minutes – {0} Minutes
   • group.invite.expires.hour – {0} Hours
   • group.invite.expires.hour.1 – 1 Hour
   • group.invite.expires.day – {0} Days
   • group.invite.expires.day.1 – 1 Day
   • group.invite.expires.never – Never
   • group.invite.uses – {0} Uses
   • group.invite.uses.1 – 1 Use
   • group.invite.uses.unlimited – Unlimited
   • group.invite.main.group.name – Invite to {0}
   • group.invite.main.link.description – Send this link to others to invite them to your group:
   • group.invite.main.link.copy – Copy
   • group.invite.main.link.copied – Copied
   • group.invite.main.expires – Expires:
   • group.invite.main.uses – Remaining Uses:
   • group.invite.options.expander – Link Options
   • group.invite.options.expires – Expires After:
   • group.invite.options.uses – Number of Uses:
   • group.invite.options.create.link – Generate New Link
   • group.invite.options.create.link.short – Generate New
   • group.invite.options.manageLinks – Manage Links
   • group.invite.options.revoke – Revoke
   • group.group.createInvite.browse – Browse
   • group.group.invite.members.1 – 1 member
   • group.group.invite.members.many – {0} members
   • group.group.invite.inviterCaption – {0} Invited you to join
   • group.group.invite.leadBy – Lead By:
   • group.group.invite.acceptButton – Accept
   • group.group.invite.declineButton – Decline
   • group.group.inviteUser.header – Invite to Group
   • group.group.inviteUser.confirmButton – Send Invite
   • group.whisper.create.header – New Chat
   • group.whisper.create.confirmButton – Create
   • group.whisper.dropdown.viewProfile – View Profile
   • group.whisper.dropdown.addFriend – Add Friend
   • group.whisper.dropdown.viewFriends – View Friends
   • group.whisper.dropdown.inviteToGroup – Invite to Group
   • group.whisper.dropdown.report – Report
   • group.whisper.dropdown.closeChat – Close Chat
   • group.welcome.blizzGroups – Blizzard Groups
   • group.welcome.groups.item1 – Groups are the social hub for you and your friends across Blizzard.
   • group.welcome.groups.item2 – Use groups to coordinate play time, discuss strats, or just hang out and chat.
   • group.welcome.groups.item3 – They’re also a great way to expand your circle of Blizzard friends.
   • group.welcome.groups.button – Create a Group
   • group.welcome.chats – Chats
   • group.welcome.chats.item1 – Chats are private conversations between you and a friend.
   • group.welcome.chats.item2 – Chat whispers reach across Blizzard games and apps, even if your friend is offline.
   • group.welcome.chats.button – Start a Chat
   • group.warning.appearOffline – You are currently appearing offline.
   • group.warning.goOnline – Go online
   • group.context.startChat – Start Chat
   • group.context.sendFriendRequest – Send Friend Request
   • group.context.transferGroupOwnership – Transfer Group Ownership
   • group.context.removeFromVoice – Remove from Voice
   • group.context.block – Block
   • group.context.unblock – Unblock
   • group.context.removeFromGroup – Remove from Group
   • group.context.banFromGroup – Ban from Group
   • group.context.clearAllNotifications – Clear All Notifications
   • group.context.joinVoice – Join Voice Chat
   • group.context.leaveVoice – Leave Voice Chat
   • group.context.showMembersInVoice – Show Members in Voice Chat
   • group.context.hideMembersInVoice – Hide Members in Voice Chat
   • group.context.channelSettings – Edit Channel Settings

Na pierwszy rzut oka ma to być chyba konkurencja dla Discorda, chociaż kto wie jak to się skończy.

Jaracie się?

 • Igor Kiepura

  fajne

 • Oskplayer

  OMG WBILEM I NA SAM DOL SIE POCHWALIC OMG OMG ALE HAJP

 • Jestem Hanzą

  No. Ja już mam portrecik :3

 • Kamil Porębski

  czyli będą klanówki?

  • Michał

   Mam pewną teorię co do tego

 • Psycholinchan

  No wreszcie ze znajomymi możemy być oficjalnie cancer meme team xD

 • zwykły gracz

  Następny przystanek hajp trejnu będzie na Numbani.

  • Adam Krzesło

   .?

 • Qba

  Jak ja przyjaciół nie mam :(

  • Krystian Łukaszewski

   lol

  • Jestem Hanzą

   Co ty wiesz o nieposiadaniu przyjaciół jak ty HanzoMainem nie jesteś…

   • Roj45

    Przyjacielu ja cie rozumiem ;( Nikt nie docenia mojego skilla, ciągle tylko ,, Change this fu.cking Hanzo ! ” A ja już mam koszmary !

    • HANZOMAINGURLXD

     Łączę się z wami przyjaciele :^( [*]

   • Jestem Łaską

    Hanziu, Ty to przynajmniej celować musisz i umiesz, a co ja mam powiedzieć ?
    Nie smuć się ;)

   • Hanzo main

    Mówisz o mnie?

   • Oliwier Tutaj

    Też gram hanzo ale nikt mi nie przeszkadza nie wiem co to znaczy :(

  • Michał

   Masz nas!

   • Qba

    Dziękuję :’)
    Ale wy nie macie ps4… xD

    • Jakurol

     Ja mam ;D

     • Magazynek

      Ja też ;)

    • Michał

     Mamy :)

     • Qba

      O, to fajnie ^^
      Graliście w the last of US?

     • Michał

      Pytanie xD, pewnie!

     • Qba

      Moje ziomki <3
      Od dzisiaj świat jest pięknieszy xD

    • Marcin Krzymowski

     Ja tak samo, szkoda tylko, że mało co już gram na nim, czyt. raczej tylko do yt.

    • Roj45

     Toś pojechał ;D

  • Hanzo main

   Ja mam. Podaj nazwe to zagramy :)

 • Michas0220

  Eh, tak niezbyt mnie to.

 • Master Sun8

  Nareszcie

 • Kevin Wirkijowski

  nie rozumiem ;-;

  • Michał

   Będziesz mógł wejść i zrobić grupę ze swoimi znajomkami

  • Asada

   Najprawdopodobnie stworzą narzędzie do tworzenia grup takich jak na diskordzie gdzie widzisz innych ludzi a nie masz ich w znajomych

  • Kevin Wirkijowski

   k dzięki :D

 • Tomek Zaczyk

  A dopiero co było, że nie można już nic rozkodować z plików

  • Michał

   Overwatch, to pliki Battle net

 • Mandriell

  A wyjaśni ktoś laikowi, co to właściwie zmieni? I czy orientuje się ktoś, czy to tylko na PC, czy też na konsole?

  • Michał

   Co zmieni, kojarzysz Discorda? Blizzard chce skupić graczy bezpośrednio na battlenet. Żeby każdy mógł zrobić sobie tam grupę i gadać, coś jak konwersacja na messengerze, tylko w ich kliencie. Po to była nowa apka battle net i pewnie to nie koniec

   • Roman

    Moze sie skusisz i zalozysz wielki klan OW.PL :)

    • Michał

     Tylko czekam na dopięcie wszystkiego i coś się urodzi

     • Michas0220

      Ooh, yeah :)

  • Roman

   prawdopodobnie bedzie dzialalo z poziomu battlenetu, wiec czy na konsoli… trudno powiedziec, pewnie bedzie duze opoznienie na boxie czy ps…

   jak bedzie dzialac?
   Tak jak gildie, tyle ze poza grą? fajna sprawa bedzie mozna pisac sobie na czacie w overwatchu ze swoja grupa znajomych albo obcych ludzi umawiajac sie na gry, z czego czesc bedzie teraz grala w herstone, czesc w starcrafta a czesc overka czy diablo.

   Fajna sprawa bo dla mnie jak gralem w wow samo to ze bylo z kim popisac podczas rozgrywki na czacie gildiowym bylo spoko!

  • Jestem Łaską

   Prawdopodobnie ta funkcja będzie skupiać graczy w grupki, takie małe społeczności w wielkim świecie Overwatch gdzie graczy jest mnóstwo. Gdzie taka grupa będzie miała logo, nazwę, dowódcę, członków itd. Będzie widać po prostu po za statystykami czy jakiś gracz należy do jakiejś grupy czy nie. Jaką tam pełni role, być może jakie wyniki w tej grupie osiąga. Możliwości jest mnóstwo . To dawno powinno być zrobione. Być może grupy będą skupiać ludzi preferujących konkretny styl rozgrywki , z botami , trolle ( LOL) szybka gra, rankingi , DM. Itp . Może bedzie możliwość ustawiania pojedynków pomiędzy grupami. Pisania wiadomości dla członków grupy ustawiania jakiś wydarzeń np. treningi , umawiania się na mecze. Ja gram na PS4 gdzie funkcje społecznościowe są moim zdaniem bardzo dobrze zorganizowane łącznie z transmisjami life które nie obciążają rozgrywki , są tez spolecznosci do których można dołączyć ale to jest po za grą mimo wszystko. Zorganizowanie tego w samej grze może być fajnym pomysłem. Z takiego systemu korzystają jak widziałam GTA i Destyny 2 i jest to tez na konsolach. Takie funkcje na konsoli to żaden problem jeśli tylko Blizzard będzie chciał to dać tez na konsole . Myśle ze to tez może być fajne dla nowych graczy gdzie będą mogli organizować się w grupy i razem uczyć oraz dla wydajadaczy lubiących grać w towarzystwie najlepszych . W systemach ligowych być może będzie to funkcjonowało oddzielnie w formie jakiejś bardziej zaawansowanej zamkniętej dla zwykłych graczy. Widać Blizzard chce chyba zadbać o to by gracze nie czuli się samotni w Overwatch ;)

 • Dominika

  Jaram się jaram. Jeśli to prawda, czekam na to! ❤*^*

 • Dominika

  Hajp trejn aktiwejtyt :D

 • Jestem Hanzą

  Tajny klan Blizzarda:
  The Kaplan Empire
  Leader: the Emperror Jeff
  Owner: MichChuChu
  Moderator: ChrisMetzXoXo
  Member: WorstHanzoEu, WidowSucks, MeiIsAnAngelActually, Boop, Boostio2k, Shadder3k, Eagull, Kephir.

 • FarąGram

  Ale sie jarammmmm!

 • FarąGram

  Ale niby nie miało być przecieków XDDDXD

 • Maroks

  Boże. Tak średnio to pasuje do klimatów overwatcha.

 • Adam Krzesło

  Wszystko fajnie tylko jedno pytanie: po co? co to ma dać? Bonus do expa jak jest się gildii? mega bonus jak gra się z kimś z gildii? jakiś tryb gdzie mamy nabić jak najwięcej punków i klany będą mieć rangę? bitwy gildii?
  EDIT: Pomysł z tym iż bizz chce wszystkich skupić wokół battlenetu zamiast discorda czy ts jest bardzo możliwa.

  • R

   Raczej nie. Ale za to będzie łatwiej zrobić ekipę przed meczem bez strachu że będzie 4 uparte dpsy i żadnego hila. Jak dla mnie dużo więcej meczy będzie premade ekipa 6v6 zamiast losowych gości. Z czego już przed startem się dogadacie kto bierze jaki slot. + będzie można voice pełny a nie jeden ni zna angielski a drugi pisze cyrylica

  • Paweł Majchrzak

   Ja na to czekam od początku, a zwłaszcza na grupę z samymi polakami. W MAGu na PS3 mieliśmy taką w każdej frakcji. Zapraszałeś byle kogo z grupy i mozna było sobie na lajcie pograć i pogadać przy okazji.

 • Mike Canion

  Gdybym tylko miał przyjaciół…. : ^)

 • Koordy

  Niceu. Jedna z rzeczy ktorych ta gra naprawde potrzebuje :).

 • FranekOle

  Tak szczerze,to trochę bezsensu ,bo na PS4 od dawna są już społeczności do danych gier.W tych społecznościach da się zrobić podobne opcje jak powyżej.

 • ULTRA RUCHACZ

  Yeaa fuccer

 • マイケル

  Czekałem na to. Czekałem.

 • Luka Wyży

  Skoro to ma być coś jak Discord, to z jakiej paki klany? (PS. Meme familia, nadchodzeeeee)

 • Maciej Ostrowski

  Nie jestem pewuen ze to wypali i ilu osobowe były by te klany

 • Darito Fun

  Ja tutaj tylko czekam na historię rozgrywek i zapisywanie całych meczy.

 • PanCukiereczekPL

  Klan Szponu :3

 • Mr Mateulka

  Meh a miałe nadzieję że to już klany

 • Michał

  Tu masz wszystko praktycznie o tym. Oprocz tego sa inne awatary do innych produkcji blizza. Jestesmy pewni tych informacji i pewnie bedzie o tym glosniej za kilka dni. Nie mamy potrzeby wymyslania, z reszta komu by sie chcialo. Naszych zrodel nie ujawniamy, z reszta malo osob ma tam wstep :)

  • FarąGram

   Okis, czyli wiemy wiekszosc rzeczy tak? Thx ;D

   • Michał

    Wiemy, że ogólnie trwają mocne przygotowania pod OWL i wszystko się do tego sprowadza. Blizz wydał apkę, planuje zrobić konkurencję Discordowi i skupić ludzi u siebie. Mają być dedykowane pokoje i według nieoficjalnych info jakieś dodatkowe bonusy za siedzenie tam. Nie będzie to ograniczone do OW, same czaty mają być do wszystkich gierek, aczkolwiek OW jest teraz mega oczkiem w głowie, więc tu największe pole. Póki co domysłami są stwierdzenia o klanach, tutaj trochę się zapędziłem. Wydaje mi się, że to naturalne następstwo tych grup

 • Kittenji

  :D